Valikko Sulje

VOIMAA-tapahtumat

Voimaannutamme perheitä taiteen ja luontoyhteyden syventämisen keinoin VOIMAA-tapahtumakonsepteilla. Tämä sopii perhepäivän teemaksi yrityksille. Haluamme mahdollistaa tapahtumia myös vähäosaisille lapsille ja haemme apurahoja näihin tuotantoihin.

Jos yrityksesi haluaa mahdollistaa vähäosaisille lapsillle perheineen tämän voimaannuttavan tapahtuman ota yhteyttä ja tehdään yhdessä hyvää.

voimaa-tapahtumat

Taidelähtöiset menetelmät kehittävät tunneitaitoja

Lapsille on todettu tutkimusten mukaan olevan suurta hyötyä tunnetaitojen kehittymiseen taidelähtöisten menetelmien avulla. Taiteen soveltava käyttö on lisääntynyt merkittävästi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana hyvinvointialoilla. Tänä aikana on kertynyt runsaasti tutkimuksellista näyttöä siitä, että taiteella on merkitystä kommunikaation, ilmaisun ja jäsentämisen tilana. Kulttuurin ja taiteen hyvinvointiulottuvuus on alettu huomioida enenevissä määrin myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja koulutusta suunniteltaessa. 

Vähitellen vakiintuva käsitteistö kertoo osaltaan tapahtuneesta muutoksesta, kuten 

  • taidelähtöiset menetelmät (arts-based methods)
  • taideperustainen tutkimus (arts-based research, ABR)
  • kulttuurihyvinvointi, joka on hyvinvointia, joka syntyy kulttuurisessa yhteydessä (cultural wellbeing) tai taiteen hyvinvointivaikutukset.

Taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien avulla rikastetaan arkista kanssakäymistä, pyritään saamaan aistit ja mieli liikkeeseen sekä houkutellaan kokemuksia ja tunteita. Kyky ilmaista tunteita on selkeästi suojaava tekijä lapselle.
Lähde: THL

Luonto vähentää stressiä ja auttaa uuden oppimisessa

Tutkimukset vahvistavat luonnon merkityksen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Luontoyhteys vaikuttaa ihmisen hyväksytyksi tulemisen tunteisiin ja kiitollisuuden kokemiseen. Luonnossa vietetty kiireetön aika vaikuttaa psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen myönteisesti.
Lähde Kaplan 1989, Salonen 2005

Suomalaiset lapset tarvitsevat apua

Suomessa kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna vuonna 2018 kaikkiaan 18 544 lasta, joista 10 861 on huostaanotettuja. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin joka toinen tunti. Ne koskivat 4 390 lasta. Lastensuojeluilmoitusten määrä on noin kaksinkertaistunut vuosikymmenessä: niitä tehtiin peräti 145 880 vuonna 2018 (noin 400 kpl/pv). Ne koskivat 78 875 lasta. Avohuollon asiakkaina on 54 883 lasta.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial