Valikko Sulje

Lapsen oikeudet

Sopimuksen sisältö ja periaatteet

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen keskeiset periaatteet muodostavat Lapsen Valo Ry:n arvopohjan. Sen mukaisesti:

  • jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen (artikla 6)
  • jokaisella lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä ja saada näkemyksensä otetuksi huomioon (artikla 12)
  • kaikki lapset ovat tasa-arvoisia, ketään ei saa syrjiä (artikla 2)
  • lapsen etu on otettava huomioon tehtäessä niin yksittäistä lasta kuin lapsiryhmää koskevia suunnitelmia ja päätöksiä. (artikla 3)

Nämä neljä periaatetta täytyy ottaa huomioon myös kaikkia muita oikeuksia toteutettaessa. LOS sisältää yhteensä 54 artiklaa, jotka kattavat hyvin laajasti lapsen oikeudet eri tilanteissa. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita ja tähdentää, että sopimusvaltiot ovat vastuunkantajia, eli niiden tulee taata oikeuksien täytäntöönpano.

Huoltajat ovat vastuussa lastensa hoidosta ja kasvatuksesta, mutta valtioiden tulee järjestää sille suotuiset olosuhteet esimerkiksi koulutuksen, terveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen muodossa. Toisaalta valtion tulee myös valvoa, etteivät vanhemmat tai muut loukkaa lapsen oikeuksia (esimerkiksi yksityisyyteen tai turvaan) ja on puututtava tilanteeseen tarvittaessa.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial